Paraiškos

Draudėjų asociacija pateikė paraiškas Vartotojų teisių apsaugos tarnybai dėl 2 projektų finansavimo pagal šias programas „Vartotojų teisių apsauga (įskaitant vartotojų ir ūkio subjektų švietimą) alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo ir elektroninio vartotojų ginčų sprendimo srityse“ bei „Vartotojų teisių apsauga (įskaitant vartotojų ir ūkio subjektų švietimą) įsigijus netinkamos kokybės gaminį ar paslaugą“.