Apie mus

Draudėjų asociacija – ne pelno siekianti draudimo paslaugų vartotojų (draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų, nukentėjusiųjų trečiųjų asmenų) interesus atstovaujanti nevyriausybinė organizacija. Draudėjų asociacijos atsiradimą 2014 m. nulėmė šios pagrindinės priežastys: (i) 2012 m. sausio 1 d. buvo panaikinta Draudimo priežiūros komisija, apie komisijos funkcijas perėmusio Lietuvos banko veiklą visuomenė šiuo metu nėra pakankamai informuota; (ii) kai kurių draudimo brokerių veikla apsiriboja tik draudimo paslaugų perpardavinėjimu, nepaisant to, kad Draudimo įstatymas juos įpareigoja veikti draudėjo asmens interesais; (iii) draudikų interesus atstovauja profesionalūs teisininkai, tad vartotojui, kuris nėra šios srities profesionalas, apginti savo teises yra ypač sudėtinga; (iv)Lietuvoje nėra kitos veikiančios nevyriausybinės organizacijos, atstovaujančios vartotojus būtent dėl draudimo santykių, o draudikų (draudimo bendrovių) interesus atstovauja bent trys asociacijos.

Draudėjų asociacijos misija – draudėjų (draudimo paslaugų vartotojų) ir draudikų (draudimo bendrovių) lygiavertė partnerystė, paremta abipusiu pripažinimu, pagarba, teisėtumu, teisių ir pareigų teisingu įgyvendinimu.

Draudėjų asociacijos pagrindą sudaro kvalifikuoti ir patyrę teisininkai, turintys ilgametę teisinio darbo draudimo srityje patirtį. Dabartinis Asociacijos veiklos spektras yra:
– projektų, susijusių su vartotojų švietimu draudimo klausimais, vykdymas;
– teisės aktų, susijusių su draudimo santykiais, derinimas, vertinimas;
– draudėjų konsultavimas ir atstovavimas santykiuose su draudimo kompanijomis, Draudikų biuru.
Draudėjų asociacija ateityje planuoja vykdyti šias veiklas:
Draudimo bendrovių taisyklių, sutarčių sąlygų atitikimo teisės aktams vertinimas.
Draudimo produktų ir pačių draudimo bendrovių reitingavimas, vertinimas.