Veikla

2017-05-05 Teisingumo ministro įsakymu Draudėjų asociacijai skirta finansinė parama projekto įgyvendinimui.

2017-03-23 Draudėjų asociacijos atstovas dalyvavo Vartotojų teisių apsaugos tarybos posėdyje Teisingumo ministerijoje, kurio metu pristatė įgyvendintą projektą bei draudėjų informacinį portalą www.draudi.lt

2017-02-17 Draudėjų asociacija patvirtino asociacijos 2016 m. veiklos ataskaitą.

2017-01-26 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius įsakymu patvirtino Draudėjų asociacijos vykdyto projekto ataskaitą.

2017-01-05 Draudėjų asociacijos atstovas davė interviu žiniasklaidos priemonėms apie draudimo paslaugų vartotojų teises.

2016-12-28 sėkmingai startavo draudėjų informacinis portalas www.draudi.lt

2016-12-21 Draudėjų asociacijos atstovas davė interviu žiniasklaidos priemonėms apie draudimo paslaugų vartotojų teises.

2016-12 Draudėjų asociacija raštu Lietuvos Respublikos Seimui pateikė savo nuomonę dėl planuojamo GPM lengvatos naikinimo.

2016-07-04 Draudėjų asociacijos atstovas davė interviu žiniasklaidos priemonėms apie draudimo paslaugų vartotojų teises.

2016-05-30 Draudėjų asociacija pateikė finansines ataskaitas Registrų centrui.

2016-05-27 Draudėjų asociacija pateikė informacija Statistikos departamentui apie asociacijos veiklą.

2016-05-20 Draudėjų asociacija pasirašė sutartį su Valstybine vartotojų apsaugos tarnyba dėl finansinės paramos teikimo projekto įgyvendinimui.

2016-02-29 Draudėjų asociacijos vadovas pateikė nuomonę LRT radijui dėl Lietuvos banko siūlomų Draudimo įstatymo pakeitimų, susijusių su gyvybės draudimu.

2016-02-18 Draudėjų asociacijos vadovas parengė Draudėjų asociacijos 2015 m. veiklos ataskaitą, su kuria galite susipažinti čia.

2016-02-17 Draudėjų asociacija delegavo atstovus į vartojimo ginčų komisiją.

2015-11 Draudėjų asociacija aktyviai bei sėkmingai atstovauja, žodžiu bei raštu konsultuoja draudimo produktų vartotojus. Dauguma konsultacijų yra teikiamos nemokamai.

2015-10-14 Draudėjų asociacija per Lietuvos bankų klientų asociacijos vadovą pateikė savo siūlymus ECCG.

2015-09-19 Draudėjų asociacija Varotojų teisių apsaugos tarybos posėdyje raštu išdėstė savo poziciją dėl su draudimo teisiniais santykiais susijusių problemų (informaciją taip pat pristatė Lietuvos vartotojų reikalų tarybos prezidentė).

2015-09-17 Draudėjų asociacija elektroninėje duomenų ir dokumentų apsikeitimo sistemoje sukūrė ir aktyvavo el. pašto  dėžutę.

2015-07-20 Draudėjų asociacija su Valstybine mokesčių inspekcija pasirašė dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartį.

2015-05 Draudėjų asociacija siekdama informuoti visuomenę apie savo veiklą registruojasi internetinėse duomenų bazėse, svetainėse.

2015-04-15 susitikimas su draudikų atstovais.

2015-04 Draudėjų asociacija aktyviai teikia nemokamas teisines konsultacijas draudėjamas, apdraustiesiems, naudos gavėjams.

2015-03-16 Draudėjų asociacija atitinka visas Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 31 str. numatytas sąlygas ir yra laikoma vartotojų asociacija, turinčia teise ginti vartotojų viešąjį interesą.

2015-02-10 Draudėjų asociacijos svetainėje skyrelyje “Patarimai” įdiegta galimybė asmenims pateikti aktualius klausimus dėl draudimo santykių. Draudėjų asociacija įsipareigoja pateikti greitą ir išsamų atsakymą.

2015-02-02 Draudėjų asociacija aktyviai viešina informaciją apie asociacijos veiklą.

2015-01-29 Draudėjų asociacija pasirašė sutartį su Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija dėl duomenų teikimo teisės aktų informacinei sistemai.

2015-01-27 Šiaulių miesto savivaldybei pateikta Draudėjų asociacijos nuomonė/teisinė išvada dėl valstybės tarnautojų (darbuotojų) profesinės veiklos draudimo.

2015-01-16 visuotinio Draudėjų asociacijos narių susirinkimo sprendimu pakeisti ir įregistruoti asociacijos įstatai.

2014-11-24 Draudėjų asociacija pateikė Teisingumo ministerijai pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo “Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2015-2018 metų strategijos patvirtinimo” projekto.

2014-11-07 Draudėjų asociacija, reaguodama į straipsnį spaudoje, pateikė savo nuomonę dėl draudiko veiksmų. Plačiau.

2014-10-27 Draudėjų asociacija pateikė Ūkio ministerijai pastabas dėl  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 756 „Dėl Laidavimo draudimo dėl kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto. Ūkio ministerija iš dalies atsižvelgė į Draudėjų asociacijos pateiktas pastabas. Draudėjų asociacijos iniciatyva kelionių organizatoriams 5 darbo dienomis prailgintas dokumentų pristatymo terminas (46 aprašo punktas). Plačiau.

2014-10-07 apie Draudėjų asociacijos veiklą informuotos didžiausios savivaldybės, su draudimo santykiais susijusios institucijos. Plačiau.

2014-06 pradeda veikti Draudėjų asociacijos oficiali svetainė dra.lt

2014-04-16 Draudėjų asociacija įregistruojama VĮ “Registrų centras” Juridinių asmenų registre.