2016 m. veiklos ataskaita

Draudėjų asociacijos visuotinis narių susirinkimas patvirtino asociacijos 2016 m. veiklos ataskaitą.