Prisidėk

Kviečiame prisidėti prie Draudėjų asociacijos veiklos tiek įsitraukiant į mūsų veiklą, tiek paremiant finansiškai. Ieškome savanorių teisininkų, projektų rengėjų, programuotojų, dizainerių, turto vertintojų bei kitų sričių specialistų, kurie norėtų prisijungti prie Draudėjų asociacijos tikslų įgyvendinimo.

Taip pat kviečiame paremti Draudėjų asociaciją finansiškai paramą skiriant 1,2 procento gyventojų pajamų mokesčio. Tai galite padaryti: Laukelyje E1 įrašykite skaičių “1,2”, laukelyje E2  – “303291457”.

Draudeju asociacija VMI forma

Pildymo instrukcija