TM parama

Teisingumo ministro įsakymu Draudėjų asociacijai skirta finansinė parama projekto įgyvendinimui