Draudėjų asociacija

  • Kodėl mes?

      Mes atstovaujame draudimo paslaugų vartotojų teises ir interesus.

  • Tikslas

    Draudėjų asociacijos tikslas yra draudėjų (apdraustųjų, naudos gavėjų) interesų atstovavimas ir teisių gynimas santykiuose su draudimo įmone (draudiku).  

Juridinio asmens kodas 303291457 Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ “Registrų centras“ Juridinių asmenų registre.

Back to Top