Draudėjų asociacija

  • Kodėl mes?

    Pirmiausia apie sąvokas. Kaip atskirti draudėją nuo draudiko? Draudikas – plėšikas:) Draudėjas – Jūs. Mes giname Jūsų teises ir interesus.

  • Tikslas

    Draudėjų asociacijos tikslas yra draudėjų (apdraustųjų, naudos gavėjų) interesų atstovavimas ir teisių gynimas santykiuose su draudimo įmone (draudiku).  

  • Veikla

    Konsultuojame su draudimu susijusiais klausimais. Teikiame teisines paslaugas. Atstovaujame teisminiuose ginčuose su draudimo kompanijomis.    

Juridinio asmens kodas 303291457 Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ “Registrų centras“ Juridinių asmenų registre.

Back to Top