Dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo kainų

Vadovaujantis Lietuvos banko 2017 m. I pusmečio Lietuvos draudimo rinkos apžvalga (toliau – Apžvalga) motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės (MTPVCA) draudimo vidutinė įmoka, apskaičiuojama kaip draudimo įmokų ir sudarytų sutarčių santykis, išaugo net 24 %.

Apžvalgoje taip pat pažymima, jog MTPVCA privalomasis draudimas visais laikotarpiais nuo jo įvedimo (išskyrus pirmuosius metus, kai draudimo įkainiai buvo reglamentuojami įstatymu) buvo nuostolinga draudimo rūšis ir turėjo labai didelės įtakos bendram rinkos rezultatui. Akivaizdu, kad draudikai pagaliau ėmėsi priemonių, kad pataisytų susiklosčiusią padėtį.
Konkurencijos įstatymo 5 str. 1 d. 1 p. draudžia visus susitarimus, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją įskaitant susitarimą tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti (fiksuoti) tam tikros prekės kainas arba kitas pirkimo ar pardavimo sąlygas. Konkurencijos įstatyme taip pat pateikiama susitarimo sąvoka, pagal kurią susitarimas – bet kuria forma (raštu ar žodžiu) dviejų ar daugiau ūkio subjektų sudarytos sutartys arba ūkio subjektų suderinti veiksmai, įskaitant bet kurio ūkio subjektų junginio (asociacijos, susivienijimo, konsorciumo ir pan.) arba šio junginio atstovų priimtą sprendimą.
Draudėjų asociacijos manymu, Lietuvos banko pateikti duomenys (draudimo įmokos ženklus padidėjimas per trumpą laikotarpį (6 mėnesiai), visų draudikų kainos padidinimas) bei teiginiai (draudikai pagaliau ėmėsi priemonių) indikuoja galimą draudimo kompanijų susitarimą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *