Kalendorius

Kalendorius

2017
liepos 20

Komentaras

Draudėjų asociacijos atstovo komentaras apie transporto priemonių valdytojų privalomojo draudimo kainų didėjimą.

gegužės 14

Atsinaujinimas

Startavo visiškai atnaujinta Draudėjų asociacijos svetainė www.dra.lt

gegužės 5

TM parama

Teisingumo ministro įsakymu Draudėjų asociacijai skirta finansinė parama projekto įgyvendinimui

kovo 23

Pristatytas www.draudi.lt

Draudėjų asociacijos atstovas dalyvavo Vartotojų teisių apsaugos tarybos posėdyje Teisingumo ministerijoje, kurio metu pristatė įgyvendintą projektą bei draudėjų informacinį portalą www.draudi.lt

kovo 15

Paraiškos

Draudėjų asociacija pateikė paraiškas Vartotojų teisių apsaugos tarnybai dėl 2 projektų finansavimo pagal šias programas „Vartotojų teisių apsauga (įskaitant vartotojų ir ūkio subjektų švietimą) alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo ir elektroninio vartotojų ginčų sprendimo srityse“ bei „Vartotojų teisių apsauga (įskaitant vartotojų ir ūkio subjektų švietimą) įsigijus netinkamos kokybės gaminį ar paslaugą“.

vasario 17

2016 m. veiklos ataskaita

Draudėjų asociacijos visuotinis narių susirinkimas patvirtino asociacijos 2016 m. veiklos ataskaitą.

sausio 26

Patvirtinta projekto ataskaita

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius įsakymu patvirtino Draudėjų asociacijos vykdyto projekto ataskaitą.

sausio 5

Interviu

Draudėjų asociacijos atstovas davė interviu žiniasklaidos priemonėms apie draudimo paslaugų vartotojų teises.

2016
gruodžio 28

Startas

sėkmingai startavo draudėjų informacinis portalas www.draudi.lt

gruodžio 21

Interviu

Draudėjų asociacijos atstovas davė interviu žiniasklaidos priemonėms apie draudimo paslaugų vartotojų teises.

gruodžio 20

GPM lengvata

Draudėjų asociacija raštu Lietuvos Respublikos Seimui pateikė savo nuomonę dėl planuojamo GPM lengvatos naikinimo.

liepos 4

Interviu

Draudėjų asociacijos atstovas davė interviu žiniasklaidos priemonėms apie draudimo paslaugų vartotojų teises.

gegužės 30

Ataskaitos

Draudėjų asociacija pateikė finansines ataskaitas Registrų centrui.

gegužės 27

Statistika

Draudėjų asociacija pateikė informacija Statistikos departamentui apie asociacijos veiklą.

gegužės 20

Sutartis

Draudėjų asociacija pasirašė sutartį su Valstybine vartotojų apsaugos tarnyba dėl finansinės paramos teikimo projekto įgyvendinimui.

vasario 29

Interviu

Draudėjų asociacijos vadovas pateikė nuomonę LRT radijui dėl Lietuvos banko siūlomų Draudimo įstatymo pakeitimų, susijusių su gyvybės draudimu.

vasario 18

Veiklos ataskaita

Draudėjų asociacijos vadovas parengė Draudėjų asociacijos 2015 m. veiklos ataskaitą, su kuria galite susipažinti čia.

vasario 17

Komisija

Draudėjų asociacija delegavo atstovus į vartojimo ginčų komisiją.

2015
lapkričio 29

Konsultacijos

Draudėjų asociacija aktyviai bei sėkmingai atstovauja, žodžiu bei raštu konsultuoja draudimo produktų vartotojus. Dauguma konsultacijų yra teikiamos nemokamai.

spalio 14

ECCG

Draudėjų asociacija per Lietuvos bankų klientų asociacijos vadovą pateikė savo siūlymus ECCG.

rugsėjo 19

Posėdis

Draudėjų asociacija Varotojų teisių apsaugos tarybos posėdyje raštu išdėstė savo poziciją dėl su draudimo teisiniais santykiais susijusių problemų (informaciją taip pat pristatė Lietuvos vartotojų reikalų tarybos prezidentė).

rugsėjo 17

E-pristatymas

Draudėjų asociacija elektroninėje duomenų ir dokumentų apsikeitimo sistemoje sukūrė ir aktyvavo el. pašto  dėžutę.

liepos 20

VMI

Draudėjų asociacija su Valstybine mokesčių inspekcija pasirašė dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartį.

gegužės 29

Duomenų bazės

Draudėjų asociacija siekdama informuoti visuomenę apie savo veiklą registruojasi internetinėse duomenų bazėse, svetainėse.

balandžio 15

Susitikimai

Draudėjų asociacijos atstovas susitiko su draudikų atstovais.

balandžio 9

Konsultacijos

Draudėjų asociacija aktyviai teikia nemokamas teisines konsultacijas draudėjamas, apdraustiesiems, naudos gavėjams.

kovo 16

Vartotojų asociacija

Draudėjų asociacija atitinka visas Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 31 str. numatytas sąlygas ir yra laikoma vartotojų asociacija, turinčia teise ginti vartotojų viešąjį interesą.

vasario 10

Patarimai

Draudėjų asociacijos svetainėje skyrelyje „Patarimai“ įdiegta galimybė asmenims pateikti aktualius klausimus dėl draudimo santykių. Draudėjų asociacija įsipareigoja pateikti greitą ir išsamų atsakymą.

vasario 2

Viešinimas

Draudėjų asociacija aktyviai viešina informaciją apie asociacijos veiklą.

sausio 29

Duomenų teikimas

Draudėjų asociacija pasirašė sutartį su Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija dėl duomenų teikimo teisės aktų informacinei sistemai.

sausio 27

Išvada

Šiaulių miesto savivaldybei pateikta Draudėjų asociacijos nuomonė/teisinė išvada dėl valstybės tarnautojų (darbuotojų) profesinės veiklos draudimo.

sausio 16

Visuotinis narių susirinkimas

Visuotinio Draudėjų asociacijos narių susirinkimo sprendimu pakeisti ir įregistruoti asociacijos įstatai.

2014
lapkričio 24

Pasiūlymai

Draudėjų asociacija pateikė Teisingumo ministerijai pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2015-2018 metų strategijos patvirtinimo“ projekto.

lapkričio 7

Nuomonė

Draudėjų asociacija, reaguodama į straipsnį spaudoje, pateikė savo nuomonę dėl draudiko veiksmų. Plačiau.

spalio 27

Pastabos

Draudėjų asociacija pateikė Ūkio ministerijai pastabas dėl  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 756 „Dėl Laidavimo draudimo dėl kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto. Ūkio ministerija iš dalies atsižvelgė į Draudėjų asociacijos pateiktas pastabas. Draudėjų asociacijos iniciatyva kelionių organizatoriams 5 darbo dienomis prailgintas dokumentų pristatymo terminas (46 aprašo punktas). Plačiau.

spalio 7

Informavimas

Apie Draudėjų asociacijos veiklą informuotos didžiausios savivaldybės, su draudimo santykiais susijusios institucijos. Plačiau.

birželio 16

Svetainė

Pradeda veikti Draudėjų asociacijos oficiali svetainė dra.lt

balandžio 16

Startas

Draudėjų asociacija įregistruojama VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre.